Przejdź do treści

Stanowiska laboratoryjne

Data dodania
Kategorie

 

Laboratorium mechatroniki

  

Laboratorium Mechatroniki
Stanowisko
Materiały
Stanowisko-laboratoryjne-technik-pomiarowych-w-ukadach-mechatronicznych_m

Pomiary i przetwarzanie sygnałów elektrycznych w układach mechatronicznych

ciecz

Regulacja poziomu cieczy w układzie dwóch połączonych zbiorników wypełnionych wodą

silnik

Sterownie prędkością obrotową silników prądu stałego przy użyciu sygnału prostokątnego o modulowanej szerokości

tarcie_m

Obserwacja drgań samowzbudnych i pomiar charakterystyki kinetycznego współczynnika tarcia

5

A. Dobór parametrów regulatora PID w układzie dwuosiowej stabilizacji kamery zamocowanej do gimbala napędzanego silnikami BLDC.
B. Ocena stabilizacji poprzez pomiar punktów charakterystycznych obrazu wzorcowego przy okresowym wymuszeniu zawieszenia kamery zamocowanej do gimbala

7

Model skrzyżowania ulicznego na bazie Finite State Machine

zdjęcie
mikroaut_winda

Model windy towarowej

youtube
mikroaut_masy_jonowe

Automatyzacja systemu przesyłu mas jonowo wymiennych do regeneracji

 
mikroaut_podajnik_listew

Mechatroniczny mechanizm pozycjonujący: A. Programowanie interfejsu RS232”; B. Dobór parametrów regulatora PID podajnika listew przyszybowych

mikroaut_automaty_konf

Automat do konfekcjonowania cięgien kulkowych

mikroaut_ukł_logiczne

Układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne

mikroaut_selektor

Selektor przedmiotów na bazie taśmowego systemu transportowego

 
torsyjne

Rejestracja i analiza trajektorii czasowych drgań mechanicznych wahadła torsyjnego z tarciem w odpowiedzi na wymuszenie quasi-sinusoidalne

youtube
mikroaut_hmi

Panel HMI

 
mikroaut_komora

Model komory lakierniczej

 

 

0
Laboratorium mechaniki
Laboratorium Mechaniki
 
Stanowisko
Materiały
1
01a Stanowisko do badania reakcji podporowych w statycznych układach płaskich_0.jpg
01b Stanowisko do badania reakcji podporowych w statycznych układach płaskich_0.jpg

dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Krzysztof Witkowski

Stanowisko do badania reakcji podporowych w statycznych układach płaskich
Experimental stand for investigation of support reactions in plane static systems

2
02 Automatyczna równia pochyła do badania współczynników tarcia suchego_0.jpg

dr inż. Krzysztof Nasiłowski/ dr inż. Michał Ludwicki/ dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Krzysztof Witkowski/ dr inż. Bartosz Stańczyk

Automatyczna równia pochyła do badania współczynników tarcia suchego
Automated inclined plane for investigation of dry friction coefficients

3
03 Uniwersalne rekonfigurowalne stanowisko do badania układów oscylatorów mechanicznych_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Uniwersalne rekonfigurowalne stanowisko do badania układów oscylatorów mechanicznych: o 1 i wielu stopniach swobody, wymuszonych siłowo i parametrycznie, z nieliniowymi sprężynami magnetycznymi i uderzeniami.
Universal reconfigurable experimental stand for investigations of mechanical oscillators, among others: of one and many degrees of freedom, excited by force or parametrically, with nonlinear magnetic springs and impacts.

 

3A
  
03a Badanie drgań liniowych wymuszonych o jednym stopniu swobody_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badanie drgań liniowych wymuszonych o jednym stopniu swobody
Investigations of forced linear vibrations of a one-degree-of-freedom system

 
3B
  
03b Badania doświadczalne oscylatora o 1 stopniu swobody z uderzeniami_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne oscylatora o 1 stopniu swobody z uderzeniami
Experimental investigations of  1-degree-of-freedom impacting oscillator

Publikacja 1

Publikacja 2

Publikacja 3

Publikacja 4
3C
  
03c Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 2 stopniach swobody ze sprężynami magnetycznymi_0.jpg
03c schemat_0.png

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 2 stopniach swobody ze sprężynami magnetycznymi
Experimental investigations of a forced 2-degree-of-freedom mechanical oscillator with magnetic springs

Publikacja
3D
  
03d Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z dwiema studniami potencjału_0.jpg
03d schemat_0.png

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z dwiema studniami potencjału
Experimental investigations of a forced 1-degree-of-freedom mechanical oscillator with two potential wells

Publikacja
3E
  
03e Badania doświadczalne oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z wymuszeniem parametrycznym_0.jpg
03e schemat.png

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z wymuszeniem parametrycznym
Experimental investigations of a 1-degree-of-freedom mechanical oscillator with parametric excitation

Publikacja
4
wahadło_momenty

dr inż. Grzegorz Wasilewski

A. Badanie momentów bezwładności metodą wahadła
B. Badanie momentów bezwładności metodą drgań skrętnych

A. Investigation of mass moments of inertia using the pendulum method 
B. Investigation of mass moments of inertia using the method of torsional vibrations

5
struna

A. Badanie trzech prędkości krytycznych
B. Badanie częstotliwości drgań własnych czujnikiem drgań

 
6
belka

A. Badanie drgań własnych i wymuszonych belki
B. Badanie dynamicznego eliminatora drgań

 
7
sprężyna

dr inż. Grzegorz Wasilewski/dr inż. Krzysztof Witkowski

Badanie drgań swobodnych
Investigation of free vibrations

 
8
cięgna

dr hab. inż. Grzegorz Kudra prof. uczelni/ dr inż. Grzegorz Wasilewski/ dr inż. Krzysztof Witkowski

Badanie zależności pomiędzy siłami w cięgnach hamulca w równowadze granicznej
Investigation of relation between forces in bands of a brake in equilibrium state

 
9
09 Podwójne wahadło przestrzenne z przegubami Cardana-Hooka _0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski/ dr inż. Michał Ludwicki

Podwójne wahadło przestrzenne z przegubami Cardana-Hooka do badań:
A.    Dynamiki bifurkacyjnej podwójnego wahadła przestrzennego
B.    Dynamiki bifurkacyjnej podwójnego wahadła przestrzennego z uderzeniami

Double spatial pendulum with Cardan-Hook joints for investigations of:
A. Bifurcation dynamics of a double spatial pendulum
B. Bifurcation dynamics of a double spatial pendulum with impacts

Publikacja
10
wahadło_sprężyna

A. Badanie i rejestracja postaci drgań układu połączone z obserwacją zjawiska przekazywania energii
B. Przykład użycia przetwornika bezdotykowego KM110BH2390 o zakresie +/-45 stop. współpracującego z magnesem

 
11
wahadło_2d

dr inż. Grzegorz Wasilewski

A.    Badanie dynamiki bifurkacyjnej potrójnego wahadła fizycznego
B.    Badanie postaci ruchu wahadła potrójnego
C.    Badanie postaci ruchu wahadła podwójnego z parą magnesów
D.    Skalowanie przetworników kątowych


A.    Investigation of bifurcation dynamics of triple physical pendulum
B.    Investigation of motion modes of triple physical pendulum 
C.    Investigation of motion modes of double physical pendulum with a pair of magnets
D.    Scaling of angular displacement transducers

Publikacja
12
wahadło_2d_magnesy

Badanie momentu magnetycznego w funkcji kąta względnego ogniw

 
13
mech_13a - Wahadło wymuszone poziomo silnikiem prądu stałego.jpg
mech_13b - Wahadło wymuszone poziomo silnikiem prądu stałego.jpg

dr inż. Grzegorz Wasilewski 

A.    Badanie dynamiki bifurkacyjnej wahadła wymuszonego poziomo silnikiem prądu stałego za pośrednictwem mechanizmu korbowo-wodzikowego, z możliwością wprowadzenia oddziaływań magnetycznych
B.    Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych napięć silnika, przy wyłączonych i załączonych cewkach
C.    Wyznaczanie charakterystyki momentu siły w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki


A.    Investigation of bifurcation dynamics of a pendulum driven  horizontally by a DC motor with a slider-crank mechanism, with possibility of introducing magnetic interactions
B.    Investigation of pendulum motion forms for various DC motor voltages, with the coils switched off and on
C.    Investigation of magnetic torque as a function of position of the pendulum with magnet with respect to the coil

Publikacja 1

Publikacja 2

14
mech_14.jpg

dr inż. Grzegorz Wasilewski

A. Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych prądów, częstotliwości i wypełnienia sygnału załączania
B. Wyznaczanie charakterystyki momentu siły w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki dla różnych prądów

 
15
mech_wahadło_podatnieA

A. Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych opcji: a) wahadła badane jako pojedyncze lub połączone podatnie, b) pomiary dla różnych prądów, częstotliwości, wypełnienia sygnału załączania
B. Wyznaczanie charakterystyki momentu od sił magnetycznych w funkcji kąta położenia wahadła dla różnych prądów

Publikacja
16
mech_16 - wahadło fizyczne łożyskowane aerostatycznie.jpg

dr inż. G. Wasilewski

Ćwiczenie 1: „Badanie ruchu swobodnego wahadła fizycznego łożyskowanego aerostatycznie.”
Ćwiczenie 2: „Badanie postaci ruchu wahadła z magnesem dla różnych prądów i konfiguracji zasilania dodatkowych cewek oraz różnych postaci zmiennego sygnału prądowego wybranej cewki (impulsowy ze zmiennym wypełnieniem poprzez sterowany generatorem przekaźnik lub dowolny – np. sinusoidalny, zadawany przez wzmacniacz sterowany napięciem z generatora lub karty pomiarowo-sterującej).”
Ćwiczenie 3: „Wyznaczanie charakterystyki momentu od siły magnetycznej w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki dla różnych prądów.”

 
17
hexapod

A. Badanie rezonansu parametrycznego pojedynczego wahadła
B. Badanie synchronizacji wahadeł wymuszanych parametrycznie i elektromagnetycznie

 
18
18 Samowzbudny układ drgający z wymuszeniem bezwładnościowym_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski

Samowzbudny układ drgający z wymuszeniem bezwładnościowym, wykorzystujący łożyska aerostatyczne pozwalający na badanie dynamiki układu o jednym, dwóch lub trzech stopniach swobody odpowiednio z:
• sprężystością liniową lub nieliniową
• zastosowaniem cewek do tłumienia lub wymuszania drgań

Self-excited vibrating system with inertia excitation, with aerostatic bearings, allowing for investigation of dynamics of a system with one, two or three degrees of freedom, respectively, with:
• linear or non-linear elasticity
• the use of coils for damping or forcing vibrations

 
0
Laboratorium automatyki
Laboratorium Automatyki
Stanowisko
Materiały
człony

Badanie podstawowych członów automatyki

piec

Regulacja dwupołożeniowa temperatury pieca

selsyny

Selsynowy układ nadążny przekazywania położenia

wzmacniacze

Badanie wzmacniaczy tranzystorowych

silnik

A. Badanie regulatora elektronicznego typu PID

B. Badanie układu regulacji ciągłej

sprzęgło

Układ napędowy ze sterowanym sprzęgłem ciernym

 

 

0
Laboratorium biomechaniki
Laboratorium Biomechaniki
Stanowisko
Materiały
ekg

EKG serca, rejestracja sygnały elektrycznych pochodzących z ciała człowieka

audiometr

Przewodnictwo powietrzne i kostne, audiometria mowy

fantom

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO

 

ciśnienie

Pomiar i diagnostyka żylnego i tętniczego ciśnienia krwi

bio_stetoskop

Osłuchiwanie płuc I i II tonu serca, badanie tętna, szumy płucne

 
ir

Kamera termowizyjna

bio_platforma

Reakcje podłoża w trakcie chodu, biegu, analiza stabilności postawy R

Motion Capture

Optoelektroniczny system analizy i rejestracji ruchu

bio_ramię

Sterowanie w układzie pneumatycznym, elektrozawory, układ sterowania

 
klatka

Symulacja uderzenia w model klatki piersiowej

 
mięśnie

Badanie charakterystyk mięśni pneumatycznych (pierzastych)

 
bio_semg

Elektromiografia powierzchniowa: Funkcjonowanie układu mięśniowego, współpraca mięśni jedno- i wielostawowych, kompensacja i stabilizacja ruchu

cog

Wyznaczanie środka ciężkości ciała człowieka

bio_wąż

Zastosowanie algorytmu ruchy wijącego się węża

 
bio_worm

Badanie mechanizmu kroczącego po różnych podłożach

 
bio_sześcionóg

Programowanie chodu

 
goniometr

Badanie zakresu ruchu kończyn i przestrzeni roboczej metodą SFTR

bio_spirometr

Spirometr

 
oczodół

Badanie wytrzymałości oczodołu czaszki

 
0
Laboratorium informatyki
Laboratorium Informatyki
0
Laboratorium hexapoda
Laboratorium Hexapoda
0
Sala konferencyjna
Sala konferencyjna
0