Przejdź do treści

Nauka i badania

Obszar pracy badawczej katedry i rozwijanych nauk koncentruje się wokół następujących zagadnień:


 • dynamika w naukach przyrodniczych i bioinżynierii
 • metody numeryczne analizy drgań
 • sterowanie w układach dynamicznych
 • problemy optymalizacyjne w naukach stosowanych
 • stabilność układów dynamicznych
 • bifurkacje i chaos
 • metody asymptotyczne w dynamice nieliniowej
 • teoria drgań skupionych mas i układów ciągłych
 • teoria równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
 • symulacja układów dynamicznych
 • badania i pomiary eksperymentalne
 • identyfikacja dynamiki i parametrów układów fizycznych
 • mechatronika