Przejdź do treści

Inne miejsca w sieci

Data dodania
Kategorie

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: wwwpdf
www.am.lodz.pl - Akademia Medyczna w Łodzi
www.aip.org - Amerykański Instytut Fizyki
www.ams.org/mr-database - Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne
www.femlab.com - Femlab
www.humboldt-foundation.de - Fundacja Humbolta
www.fnp.org.pl - Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
www.hamilton.may.ie - Hamilton Institute
www.mecha.uni-stuttgart.de - Instytut Mechaniki Uniwersytetu w Stuttgarcie
www.ippt.gov.pl - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
www.u.lodz.pl - Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
www.kbn.gov.pl - Komitet Badań Naukowych
www.kbn.icm.edu.pl - Komitet Badań Naukowych - Współpraca z zagranicą
www.nsf.gov - Narodowa Fundacja Naukowa
www.pw.edu.pl - Politechnika Warszawska
www.pwn.pl - Państwowe Wydawnictwo Naukowe
www.uni.lodz.pl - Uniwersytet Łódzki
www.ceu.hu - Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU). Instytut Matematyki (Budapeszt)
www.wam.lodz.pl - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
www.elsevier.com - Wydawnictwo "Elsevier"
www.interscience.wiley.com - Wydawnictwo "Wiley Interscience"
www.physics.berkeley.edu - Wydział Fizyki Uniwersytetu w Berkeley
www.il.pw.edu.pl - Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
www.me.berkeley.edu - Wydział Mechaniczny Uniwersytetu w Berkeley
www.math.waikato.ac.nz - Wydział Matematyki Uniwersytetu w Waikato
www.wshe.lodz.pl - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
www.npk.gov.pl - V Ramowy Program Unii Europejskiej
www.akademiainzynierska.pl - Akademia Inżynierska w Polsce
Regulamin udzielania zamówień publicznych przez PŁ