Przejdź do treści

Badania i publikacje naukowe

Data dodania
Kategorie

 

Baseny przyciągania okresowych i chaotycznych rozwiązań numerycznych modeli wahadeł o różnej złożoności strukturalnej przy wzbudzeniu punktu zawieszenia

Quasiokresowość chwilowo ograniczanego wahadła elastycznego o zmiennej długości

Łańcuch rzeczywistych oscylatorów mechanicznych poddanych tarciu pełzająco-ślizgowemu i drganiom struktury o względnie wysokiej częstotliwości

Drgania nieliniowe połączonych samowzbudnych oscylatorów ze wzbudzeniem parametrycznym/auto-parametrycznym i nieidealnymi źródłami energii

Rola ostrości proprioceptywnej w aktywnych ruchach obrotowych stawu skokowego człowieka na jego stabilność

Projekt inżynierski i budowa stanowiska dydaktycznego do Laboratorium układów logicznych i cyfrowych

Projekt inżynierski odwróconego wahadła Furuta

Badania eksperymentalne i opis matematyczny anizotropowego tarcia suchego

Badanie układów mechanicznych z oddziaływaniem elektromagnetycznym