Skip to main content

Completed diploma theses

Authored on
Kategorie

 

Master and engineering theses completed by students:


 • Numeryczna analiza właściwości dynamicznych modelu uchwytu tłumiącego drgania przy użyciu stalowych lin antywibracyjnych (2022); I. Koszek
 • Budowa i badanie odpowiedzi czasowych wahadłowego układu cięgnowego o wielu stopniach swobody (2022); K. Pepa
 • Badanie wpływu drgań konstrukcji o względnie wysokich częstotliwościach na dynamikę ruchu typu utwierdzenie-poślizg (2021); A. Górniak vel Górski
 • Projektowanie układów arytmetyczno-logicznych przy użyciu zestawu do badania układów cyfrowych CPLD/FPGA (2021); M. Grala
 • Sterowanie urządzeniami mechatronicznymi i przesyłanie danych na stanowisku laboratoryjnym do testowania mikrokontrolerów Arduino UNO (2021); R. Bartczyk
 • Badanie i analiza dynamiki drgań rzeczywistego wahadła poddanego oddziaływaniu nieregularnych sił sprężystych (2021); M. Cebulak
 • Programowanie trajektorii położeń dyskretnych końcówki ramienia robotycznego napędzanego silnikami krokowymi (2020); P. Rogala
 • Sterowanie dynamiką ruchu ciała stałego lewitującego w polu magnetycznym (2020); M. Stawowski
 • Badanie czujników MEMS do rejestracji dynamiki ruchu obrotowego (2020); M. Pardej
 • Analogowy układ regulacji automatycznej we współpracy z regulatorem cyfrowym (2020); J. Jabłoński
 • Wpływ deformacji mechanicznej na zachowanie elektromagnetyczne anteny PIFA (2020); K. Szymańska
 • Kontrola ruchu na skrzyżowaniu drogowym przy użyciu współpracujących mikrokontrolerów (2020); M. Laufer
 • Pomiary małych kątów obrotu rzeczywistego wahadła fizycznego wymuszanego w sposób nieregularny (2020); M. Brzozowski
 • Laboratoryjny system testujący jakość stabilizacji położeń kątowych dwuosiowego gimbala poddanego okresowemu wymuszeniu punktu zawieszenia (2019); B. Murlyk
 • Obserwacja krótkotrwałych stanów poślizgu i utwierdzenia w układzie dynamicznym z tarciem suchym (2019); M. Kamińska
 • Stanowisko laboratoryjne technik pomiarowych w układach mechatronicznych (2019); Ł. Kuźnicki
 • Projekt i wykonanie wieloosiowej platformy do badania stabilności układów dynamicznych (2018); R. Nowakowski
 • Kontrola ruchu na skrzyżowaniu drogowym przy użyciu techniki Finite State Machine (2018); J. Grzelak
 • Analiza dynamiki modelu układu krwionośnego na stanowisku doświadczalnym (2018); F. Wiądzkowicz
 • Synteza układów regulacji metodą linii pierwiastkowych – podejście klasyczne i nowoczesne (2017); M. Rogoziński
 • Synteza układu regulacji położenia odwróconego wahadła metodą loop shaping (2016); P. Sobański
 • Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna dynamiki nieliniowego tłumika drgań z kompozytem magnetoreologicznym (2015); W. Dziewiński
 • Dynamika wyrzutu lotki badmintonowej w modelu matematycznym i obserwacji rzeczywistego toru lotu (2015); J. Karamuz
 • Identyfikacja parametrów układów drgających na podstawie zakłó-conego ciągu zmierzonych wartości pomiarowych (2015); A. Ślebioda
 • Sterowanie silnikami prądu stałego z wykorzystaniem zestawu uruchomieniowego opartego na mikrokontrolerze STM32F4 (2015); R. Szczepański
 • Oprogramowanie urządzeń wspomagających sterowanie bezzałogowego obiektu latającego przy użyciu komunikacji bezprzewodowej (2015); T. Kubiak
 • Akwizycja sygnałów pomiarowych na stanowisku laboratoryjnym do regulacji poziomu wody (2015); K. Domżał
 • Modelowanie i kontrola serwomechanizmów elektrohydraulicznych w środowisku programistycznym LabVIEW (2014); A. Białkowski
 • Przyłącze próżniowe do transportu ciekłej cyny w układach litograficznych stosowanych w produkcji wiórów (2014); P. Ogłaza
 • Opracowanie i wdrożenie strategii kontroli bezzałogowego statku powietrznego – quadrocoptera (2014); M. Szewc
 • Elektroniczny układ stabilizacji położenia bezzałogowego obiektu latającego (2014); I. Wojtunik
 • Logika rozmyta w algorytmach sterowania prędkością kątową silników prądu stałego (2014); W. Kunikowski
 • Elektroniczny układ do pomiaru zmiennych stanu podwójnego wahadła torsyjnego przy harmonicznym wzbudzeniu ciernym (2014); W. Mirowski
 • Modelowanie i identyfikacja parametrów drgań podwójnego wahadła torsyjnego z tarciem (2014, J. Lanzendoerfer prize); E. Czerwiński
 • Sterowanie manipulatorem mobilnym z wykorzystaniem sieci neuronowych i algorytmów rozpoznawania przestrzennego (2014); J. Jung
 • Sterowanie ciałem lewitującym w polu magnetycznym z wykorzystaniem opisu matematycznego i pomiarów na stanowisku laboratoryjnym (2014); P. Głębski
 • Regulacja PID w układzie sterowania ze sprzężeniem zwrotnym (2014); A. Kociak
 • Projekt automatyzacji procesu wyładunku ścianki płaszcza w obszarze linii produkcyjnej (2014); Ł. Gołek vel Amroziak
 • Mechanizmy powszechnego zastosowania. Symulacje numeryczne w aplikacjach na system operacyjny Android wybranych par i łańcuchów kinematycznych (2014); A. Wijata
 • Przetwornice DC-DC obniżające napięcie (2013); D. Brzozowski
 • Analiza dynamiczna i symulacje numeryczne sterowania procesem wybranych reaktorów chemicznych (2013); D. Chojnacki
 • Opracowanie i implementacja algorytmów optymalizujących rozkład figur geometrycznych w zadanej przestrzeni (2013); K. Gadzinowski
 • Analiza proponowanych usprawnień mocowania przeszczepu w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) (2013); J. Wudkowski
 • Wielozadaniowy moduł latający typu quadrocopter – modelowanie dynamiczne i estymacja parametrów obiektu rzeczywistego (2013); E. Czerwiński
 • Dynamika wyrzutu lotki badmintonowej w modelu matematycznym i obserwacji rzeczywistego toru lotu (2013); J. Karamuz
 • Regulacja prędkości obrotowej obciążonego silnika wykonawczego prądu stałego za pomocą sterownika przemysłowego FATEK FBs-MC24T (2013); W. Kunikowski
 • Wielofunkcyjny moduł latający typu quadrocopter – komputerowe wspomaganie projektowania, aspekty techniczne i realizacja (2013); M. Szewc
 • Wielofunkcyjny moduł latający typu quadrocopter – specyfikacja i programowanie elementów układu sterowania (2013); I. Wojtunik
 • Akwizycja danych pomiarowych w środowisku LabVIEW w oparciu o wybrane systemy mechatroniczne (2012); M. Kwiatkowski
 • Dynamiczne modelowanie pojazdu jednokołowego z systemem wspomagania jazdy (2012); M. Niełaczny
 • Symulacja trójdrogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic w środowisku programistycznym LabVIEW (2012); M. Zasada
 • Metody dynamicznego modelowania i kontroli wahadła odwróconego z zastosowaniem pakietu Matlab-Simulink (2011); M. Samiec
   
 • Przenośny model układu potrójnego wahadła z silnikiem o stałym momencie (2011); Ł. Misztal
 • Stanowisko do badania charakterystyk członów podstawowych automatyki (2014); B. Gabryjanczyk
 • Stanowisko badawcze regulacji temperatury w piecu laboratoryjnym (2014); M. Owczarek
 • Program symulacyjny badania charakterystyk członów podstawowych automatyki w środowisku LabVIEW (2015); M. Rybak
 • Projekt i wykonanie prototypu układu optycznej transmisji sygnału położenia kątowego (2016); W. Wasilewski
 • Modernizacja wahadła parametrycznego wymuszonego silnikiem prądu stałego, z układem magnesów i sterowanych cewek (2016); M. Kaźmierczak
 • Konstrukcja i rejestracja ruchu wahadła fizycznego z magnesem wymuszonego zmiennym polem magnetycznym (2016); M. Tyborowski
 • Konstrukcja i rejestracja ruchu wahadeł fizycznych połączonych podatnym elementem i wymuszanych zmiennym polem magnetycznym (2017); K. Polczyński
 • Projekt i budowa uniwersalnego układu rejestracji i aproksymacji charakterystyki oddziaływania cewka-magnes dla stanowisk z wahadłami (2023); M. Purgat
 • Projekt i wykonanie układu sterowania cewkami i rejestracji ruchu wahadła łożyskowanego aerostatycznie. (2023); M. Mękarski
   
 • Budowa stanowiska laboratoryjnego z wykorzystaniem sterowania sekwencyjnego asynchronicznego (2012); M. Owczarek
 • Sterowanie ruchem siłowników ładowarki palet (2012); T. Pietrzyk
 • Planowanie trajektorii ruchu efektora trójczłonowego manipulatora przegubowego (2012); G. Zawiślański
 • Sterowanie komputerowe w układzie regulacji prędkości obrotowej silnika prądu stałego (2013); P. Szewczyk
 • Projekt i modelowanie robota o kinematyce RTT (2014); K. Rutkowski
 • Projekt i modelowanie robota o kinematyce TTT (2014); Ł. Szymański
 • Projekt domowej elektrowni wiatrowej – konstrukcja mechatroniczna, analiza wytrzymałościowa i regulacje prawne (2014); M. Wójciak
 • Projekt domowej elektrowni wiatrowej – pomiar zapotrzebowania na energię, układ sterowania automatycznego i podłączenie do sieci domowej (2014); P. Jóźwiak
 • Projekt mechanicznego sprzęgła ciernego i jego sterowania w mechatronicznym układzie napędowym (2015); K. Morawska
 • Projekt symulatora maszyny papierosowej wraz z systemem sterowania binarnego (2016); D. Bonikowski
 • Projekt pneumatycznej prasy tapicerskiej (2016); M. Grzesiak
 • Projekt, modelowanie i sterowanie dwuramiennego mechanizmu płaskiego (2016); K. Nowak
 • Redukcja czasu przezbrojeń na maszynie, czyli metodyka SMED na przykładzie firmy produkcyjnej (2016); T. Kłąb
 • Projekt inteligentnego systemu ochrony pojazdów (2017); M. Woźniak
 • Projekt zautomatyzowanego stanowiska do pomiaru wybranego detalu produkcyjnego (2019); E. Ogińska
 • Wahadło fizyczne wymuszane okresową charakterystyką moment obrotowy - kąt obrotu (2021); P. Drużny
   
 • Modelowanie i sterowanie sześcionogiego robota kroczącego – hexapoda (2012); B. Stańczyk
 • Projekt, modelowanie i wizualizacja działania trójczłonowego mechanizmu płaskiego (2014); K. Lorenc
 • Numeryczne i eksperymentalne badania dynamiki sprężystego wahadła z magnesem neodymowym, łożyskowanego areostatycznie (2020); E. Ogińska
 • Projekt stanowiska pomiarowego do badań odporności siedzeń samochodowych na wibracje (2021); J. Szefliński
   
 • Mechatroniczny model oka (2012); T. Szybka
 • Konstrukcja i sterowanie mechatronicznego ramienia napędzanego mięśniami pneumatycznymi (2012); W. Parandyk
 • Projekt stanowiska do badania dynamicznych własności mięśni pneumatycznych (2013); M. Graczyk
 • Stanowisko do badania zakresu ruchu ciała człowieka (2013); M. Swarbuła
 • Projekt samopoziomującej platformy transportowej (2013); P. Dyśko
 • Opracowanie konstrukcji biomechatronicznej dłoni (2014); T. Wijata
 • Opracowanie założeń konstrukcyjnych i przedstawienie projektu wykonania różnych typów sztucznych mięśni (2015); P. Jóźwiak
 • Modelowanie i badania eksperymentalne oporów ruchu mięśni pneumatycznych typu McKibben (2015); T. Krasuski
 • Development of an electronic stethoscope (2015); O. Szymanowska
 • Projekt egzoszkieletu kończyny dolnej człowieka (2015); K. Nitecki
 • Projekt konstrukcji protezy stawu kolanowego (2016); B. Angiel
 • Sterowanie sztucznym ramieniem (2016); P. Komorowski
 • Opracowanie koncepcji systemu mechatronicznego, poprawiającego bezp[ieczeństwo motocyklisty w ruchu miejskim i pozamiejskim (2016); M. Felsztukier
 • Projekt pionizatora do zastosowań prywatnych (2016); S. Zarzycki
 • Mechatroniczne systemy poprawiające bezpieczeństwo rowerzysty (2017); S. Grof
 • Analiza zjawisk zachodzących w szczęce człowieka (2017); T. Wijata
 • Układ do pomiaru rozkładu ciśnienia pod stopami (2017); N. Michalik
 • Bioniczny robot kroczący wzorowany na gąsiennicach gatunku Geometriade (2017); C. Miśkiewicz
 • Biomechanics of the rock step in irish dance – analisys and injury ptevention (2017); M. Muszelska
 • Egzoszkielet kończyn dolnych człowieka. (2017); A. Anderwald
 • System sterowania egzoszkieletem (2017); M. Krain
 • Model kończyny dolnej człowieka o podobieństwie funkcjonalnym i konstrukcyjnym (2017); J. Palmowski
 • Projekt systemu dynamicznego odciążania pacjenta do zastosowań w badaniu egzoszkieletu (2017); S. Zarzycki
 • An orthosis of the human knee maintaining the biological axis of rotation (2018); K. Tułacz
 • Przegub kolanowy do zastosowań protetycznych (2018); B. Angiel
 • Staw skokowy protezy kończyny dolnej człowieka (2018); M. Stoczkiewicz
 • Measurements and design of the exoskeleton of the human ankle joint (2018); Z. Lisowska
 • Elaboration of technology for manufacturing a lower limb prosthesis socket using additive method (2018); D. Zimoń
 • Analysis of the influence of footwear on ground reaction (2018); M. Klepczyńska
 • Urządzenie do automatycznej asekuracji podczas wykonywania wybranych ćwiczeń wielostawowych (2018); M. Kubas
 • Robot inspekcyjny (2018); M. Stawowski
 • Łyżka łagodząca efekty drżenia rąk (2018); M. Lewandowska
 • Bioniczna proteza stopy (2018); M. Mikołajczyk
 • Projekt układu zapobiegającego blokowaniu się kół roweru w trakcie hamowania (2018); P. Matys
 • Biomechanics and recognition of foot defects – system for self-diagnosis and correction (2019); K. Szczepaniak
 • Project of canine artificial limb (2019); D. Pacel
 • Konstrukcja ortezy z automatyczną stabilizacją stawu kończyny dolnej człowieka (2019); B. Zarębski
 • Projekt protezy kończyny dolnej po amputacji powyżej kolana (2020); M. Bosiak
 • Influence of Mechanical Properties of Footwear on Human Gait (2020); J. Nykiel
 • Mechatroniczny system zwiększający bezpieczeństwo i komfort jazdy motocyklisty (2020); M. Poturalski
 • Prototyp bionicznej protezy kończyny górnej opartej na platformie Arduino i wykonanej w technologii przyrostowej (2020); D. Zimoń
 • Mechatroniczne metody określania efektów ćwiczeń kalistenicznych (2020); M. Walczak
 • Ground Reactions during Changing the Direction of Movement (2021); K. Olejnik
 • Artificial Muscles in Biomechatronical Applications (2021); P. Zuchmanski
 • Sterowanie bioniczną protezą dłoni za pomocą sygnału elektromiograficznego (2021); J. Sencerek
 • Projekt protezy stawu kolanowego ze wspomaganiem hydraulicznym (2021); K. Maminski
 • Wykorzystanie skanera 3D do pomiarów antropometrycznych (2021); K. Pietrzak
 • Mechatroniczne metody określania zmian temperatury skóry nad mięśniami szkieletowymi podczas wykonywania wybranych ćwicze; (2021); D. Staszczyk
 • Aktywna orteza (2022); S. Burbul
 • Chwytak o podobieństwie funkcjonalnym do ludzkiej ręki (2022); F. Ołdak
   
 • Projekt i budowa stanowiska dydaktycznego do laboratorium układów logicznych (2022); B. Sieradzki
   
 • Opracowanie metody synchronizacji urządzeń pomiarowych rejestrujących chód człowieka (2019); Ł. Sobociński
 • Opracowanie narzędzia wykorzystującego system motion capture do rejestracji wymiarów dużych obiektów (2020); A. Kozłowski
 • Analiza i prezentacja danych pomiarowych z systemu motion capture (2020); A. Słodownik
 • Badanie regularności sygnałów biomechanicznych podczas chodu na bieżni (2021); K. Ostrowska
 • Opracowanie metody rozpoznawania gestów w procesie pomiarów motion capture (2021); B. Bracik
 • Opracowanie systemu automatycznej kontroli warunków wzrostu roślin, współpracującego z urządzeniem mobilnym (2022); D. Bryszewski
 • Zaprojektowanie i realizacja systemu zadawania parametrów ruchu pojazdu za pomocą gestu (2022); M. Groszek
 • Opracowanie koncepcji napędu i systemu przeciwdziałającego kolizji dla wózka dziecięcego (2022); M. Jędraszczyk
 • Analiza biomechaniczna ruchu w siłowych sportach olimpijskich za pomocą systemu optoelektronicznego (2023);  B. Sucharzewski