Laboratoria

Laboratorium automatyki

 

opiekun laboratorium: dr inż. D. Grzelczyk Laboratoryjna instrukcja BHP
L.p.
Stanowisko
Wykonawca/opiekun/przedmioty/ćwiczenie
Instrukcje
Filmy/
zdjęcia
  aut człony

dr inż. G. Wasilewski

ćw. A) Badanie podstawowych członów automatyki

x
  aut piec

dr inż. G. Wasilewski

ćw. B) Regulacja dwupołożeniowa temperatury pieca

x
  aut selsyny

dr inż. G. Wasilewski

ćw. C) Układ przekazywania położenia
(selsynowy układ nadążny)

x
  aut wzmacniacze

dr inż. G. Wasilewski

ćw. D) Badanie wzmacniaczy tranzystorowych

x
  aut silnik

dr inż. D. Grzelczyk

ćw. J) Badanie regulatora elektronicznego typu PID

dr inż. D. Grzelczyk

ćw. L) Badanie układu regulacji ciągłej

x

Laboratorium biomechaniki / bioniki / biomechatroniki

 

opiekun laboratorium: dr B. Zagrodny rg Laboratoryjna instrukcja BHP
L.p.
Stanowisko
Wykonawca/opiekun/przedmioty/ćwiczenie
Instrukcje
Filmy/
zdjęcia
  bio ekg

dr B. Zagrodny

EKG serca, rejestracja sygnały elektrycznych pochodzących z ciała człowieka

x
  bio audiometr

dr B. Zagrodny

Przewodnictwo powietrzne i kostne, audiometria mowy

x
  bio fantom

dr B. Zagrodny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

x
  bio ciśnienie

dr B. Zagrodny

Pomiar żylnego i tętniczego ciśnienia krwi – diagnostyka

x
  bio stetoskop

dr B. Zagrodny

Osłuchiwanie płuc I i II tonu serca, badanie tętna, szumy płucne

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio kamera ir

dr B. Zagrodny

Kamera termowizyjna

x
  bio platforma

dr B. Zagrodny

Reakcje podłoża w trakcie chodu, biegu, analiza stabilności postawy R

x
  bio mocap

dr B. Zagrodny

Optoelektroniczny system analizy i rejestracji ruchu

x
  bio ramię

dr B. Zagrodny

Sterowanie w układzie pneumatycznym, elektrozawory, układ sterowania

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio klatka

dr B. Zagrodny

Symulacja uderzenia w model klatki piersiowej

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio mięśnie

dr B. Zagrodny

Badanie charakterystyk mięśni pneumatycznych (pierzastych)

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio semg

dr B. Zagrodny

Elektromiografia powierzchniowa: Funkcjonowanie układu mięśniowego, współpraca mięśni jedno i wielostawowych, kompensacja i stabilizacja ruchu

x
  bio cog

dr B. Zagrodny

Wyznaczanie środka ciężkości ciała człowieka

x
  bio wąż

dr B. Zagrodny

Zastosowanie algorytmu ruchy wijącego się węża

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio worm

dr B. Zagrodny

Badanie mechanizmu kroczącego po różnych podłożach

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio sześcionóg

dr inż. B. Stańczyk

Programowanie chodu

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio goniometry

dr B. Zagrodny

Badanie zakresu ruchu kończyn i przestrzeni roboczej metodą SFTR.

x
  bio spirometr

dr B. Zagrodny
Spirometr

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  bio oczodół

dr inż. D. Grzelczyk
Badanie wytrzymałości oczodołu czaszki.

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x

Laboratorium systemów mechatronicznych

 

opiekun laboratorium: dr hab. inż. P. Olejnik, prof. PŁ
Laboratoryjna instrukcja BHP
L.p.
Stanowisko
Wykonawca/opiekun/przedmiot/ćwiczenie
Instrukcje
Filmy/
zdjęcia
  mt zmienne fiz

dr hab. inż. P. Olejnik, prof. PŁ

Pomiary i przetwarzanie sygnałów elektrycznych w układach mechatronicznych

wideo

  mt ciecz

dr hab. inż. P. Olejnik, prof. PŁ

Regulacja poziomu cieczy w układzie dwóch połączonych zbiorników wypełnionych wodą

wideo

  mt silniki

dr hab. inż. P. Olejnik, prof. PŁ

Sterownie prędkością obrotową silników prądu stałego przy użyciu sygnału prostokątnego o modulowanej szerokości

wideo

  mt 3 Obserwacja drgań samowzbudnych i pomiar charakterystyki kinetycznego współczynnika tarcia

dr hab. inż. P. Olejnik, Prof. PŁ

Obserwacja drgań samowzbudnych i pomiar charakterystyki kinetycznego współczynnika tarcia
w trakcie implementacji

wideo

  mt 5 Dobór parametrów regulatora PID w układzie dwuosiowej stabilizacji kamery zamocowanej do gimbala  małe zdjęcie

dr hab. inż. P. Olejnik, Prof. PŁ

5.1. Dobór parametrów regulatora PID w układzie dwuosiowej stabilizacji kamery zamocowanej do gimbala napędzanego silnikami BLDC.
5.2. Ocena stabilizacji poprzez pomiar punktów charakterystycznych obrazu wzorcowego przy okresowym wymuszeniu zawieszenia kamery zamocowanej do gimbala

wideo

  mt 7 Finite State Machine  model skrzyżowania ulicznego  małe zdjęcie

dr hab. inż. P. Olejnik, Prof. PŁ

Finite State Machine - model skrzyżowania ulicznego

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
photo
  mikroaut winda

mgr inż. A. Wijata

Model windy towarowej

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
youtube
  mikroaut masy jonowe

mgr inż. A. Wijata

Automatyzacja systemu przesyłu mas jonowo wymiennych do regeneracji

(praca inżynierska inż. D. Gorzelaka, 2013)

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  x

mgr inż. A. Wijata

11.1. Mechatroniczny mechanizm pozycjonujący.
11.2. Dobór parametrów regulatora PID na przykładzie liniowego napędu elektromagnetycznego

x
  mikroaut podajnik listew

mgr inż. A. Wijata

Ćwiczenie 1: „Programowanie interfejsu RS232.

Ćwiczenie 2:Dobór parametrów regulatorów PID - podajnik listew przyszybowych.

x
  mikroaut automaty konf

mgr inż. A. Wijata

Automat do konfekcjonowania cięgien kulkowych

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne

youtube

  mikroaut ukł logiczne

dr inż. G. Wasilewski

Układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna:
  sekwencyjne, kombinacyjne
 • Opracowanie teoretyczne
x
W trakcie implementacji
L.p.
Stanowisko
Wykonawca/opiekun/przedmiot/ćwiczenie
Instrukcje
Filmy/
zdjęcia
  mikroaut selektor

mgr inż. A. Wijata

Taśmowy system transportowy

w trakcie implementacji x
  mt wahadło torsyjne

dr hab. inż. P. Olejnik, prof. PŁ

Rejestracja i analiza trajektorii czasowych drgań mechanicznych wahadła torsyjnego z tarciem w odpowiedzi na wymuszenie quasi-sinusoidalne

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne

youtube

  mikroaut hmi

mgr inż. A. Wijata

Panel HMI

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mikroaut komora

mgr inż. A. Wijata

Model komory lakierniczej

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x

Laboratorium mechaniki technicznej i eksperymentalnej

 

opiekun laboratorium: dr hab. inż. G. Kudra, prof. nadzw. PŁ
Laboratoryjna instrukcja BHP
L.p.
Stanowisko
Wykonawca/opiekun/przedmiot/ćwiczenie
Instrukcje
Filmy/
zdjęcia
  mech podporaAmech podporaB

dr hab. inż. G. Kudra

Badanie reakcji podporowych w statycznych układach płaskich

youtube

  mech równia

dr hab. inż. G. Kudra

Badanie współczynników tarcia suchego

x
  mech wózki

dr hab. inż. G. Kudra

A. Badanie drgań wymuszonych o jednym stopniu swobody
B. Badanie drgań wymuszonych o wielu stopniach swobody
C. Badanie dynamiki układów mechanicznych z uderzeniami
D. Modelowanie i identyfikacja oporów liniowego łożyska tocznego
E. Modelowanie i identyfikacja zjawiska uderzenia

youtube
  mech wahadło momenty

dr hab. inż. G. Kudra

A. Badanie momentów bezwładności metodą wahadła
B. Badanie momentów bezwładności metodą drgań skrętnych

 

youtube
  mech struna

dr inż. G. Wasilewski

A. Badanie trzech prędkości krytycznych
B. Badanie częstotliwości drgań własnych czujnikiem drgań

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech belka

dr inż. G. Wasilewski

A. Badanie drgań własnych i wymuszonych belki
B. Badanie dynamicznego eliminatora drgań

 

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech sprężyna

dr inż. G. Wasilewski

Badanie drgań swobodnych

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech cięgna

dr hab. inż. G. Kudra

Badanie zależności pomiędzy siłami w cięgnach hamulca w równowadze granicznej

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech wahadło 3dA

dr hab. inż. G. Kudra

A. Badanie dynamiki bifurkacyjnej podwójnego wahadła przestrzennego
B. Badanie dynamiki bifurkacyjnej podwójnego wahadła przestrzennego z uderzeniami

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech wahadło sprężyna

dr inż. G. Wasilewski

A. Badanie i rejestracja postaci drgań układu połączone z obserwacją zjawiska przekazywania energii
B. Przykład użycia przetwornika bezdotykowego KM110BH2390 o zakresie +/-45 stop. współpracującego z magnesem

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
youtube
  mech wahadło 2d

dr inż. G. Wasilewski

A. Badanie postaci ruchu wahadła potrójnego
B. Badanie postaci ruchu wahadła podwójnego z parą magnesów
C. Skalowanie przetworników kątowych

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech wahadło 2d magnesy

dr inż. G. Wasilewski

Badanie momentu magnetycznego w funkcji kąta względnego ogniw 1 i 2

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech wahadło parametryczne

dr inż. G. Wasilewski

A. Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych napięć silnika, przy wyłączonych i załączonych cewkach
B. Wyznaczanie charakterystyki momentu siły w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech wahadło fiz magnesy

dr inż. G. Wasilewski

Ćwiczenie 1:Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych prądów, częstotliwości i wypełnienia sygnału załączania.

Ćwiczenie 2:Wyznaczanie charakterystyki momentu siły w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki dla różnych prądów.

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech wahadło podatnieA

dr inż. G. Wasilewski

Ćwiczenie 1: „Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych opcji: a) wahadła badane jako pojedyncze lub połączone podatnie, b) pomiary dla różnych prądów, częstotliwości, wypełnienia sygnału załączania.”

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie charakterystyki momentu od sił magnetycznych w funkcji kąta położenia wahadła dla różnych prądów.

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech 16 Wah na ramie na strychu m

dr inż. G. Wasilewski

Ćwiczenie 1: „Badanie ruchu swobodnego wahadła fizycznego łożyskowanego aerostatycznie.”

Ćwiczenie 2: „Badanie postaci ruchu wahadła z magnesem dla różnych prądów, częstotliwości i wypełnienia sygnału załączania cewki.”

Ćwiczenie 3: „Wyznaczanie charakterystyki momentu od siły magnetycznej w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki dla różnych prądów.”

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mech 17 hexapod m

dr inż. G. Wasilewski

Ćwiczenie A: "Badanie rezonansu parametrycznego pojedynczego wahadła"
Ćwiczenie B: "Badanie synchronizacji wahadeł wymuszanych parametrycznie i elektromagnetycznie"

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x

Laboratorium podstaw automatyzacji i mechatroniki / mechatroniki

 

opiekun laboratorium: dr inż. B.Stańczyk Laboratoryjna instrukcja BHP
L.p.
Stanowisko
Wykonawca/opiekun/przedmiot/ćwiczenie
Instrukcje
Filmy/
zdjęcia
  mtautom sprzęgło

dr inż. D. Grzelczyk

Układ napędowy ze sterowanym sprzęgłem ciernym

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x
  mtautom ładowarka palet

dr inż. D. Grzelczyk

Sterowanie siłownikami z zastosowaniem modelu ładowarki palet

 • Stanowiskowa BHP
 • Konspekt sprawozdania
 • Instrukcja laboratoryjna
 • Opracowanie teoretyczne
x

Laboratorium informatyki

 

opiekun laboratorium: dr inż. M. Ludwicki Laboratoryjna instrukcja BHP
L.p.
Stanowisko
Wykonawca/opiekun/przedmiot/ćwiczenie
Instrukcje
Filmy/
zdjęcia
  inf avr

dr inż. M. Ludwicki

Ćwiczenie 1:Sterowanie i pomiary przy pomocy portów cyfrowych.”
Ćwiczenie 2:Pomiary przy pomocy przetwornika ADC.”
Ćwiczenie 3:Zastosowanie liczników.”
Ćwiczenie 4:Sterowanie pracą wyświetlaczy LCD i LED.”
Ćwiczenie 5:Komunikacja szeregowa UART.”

x