Prace dyplomowe

Prace doktorskie: (24)

 • Jerzy Mrozowski
  Vibrations of a rectangular plate with a flow excitation,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 20.12.1991.
 • Mirosław Woźniak
  Control of energy stream in a planetary gear,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 25.06.1993.
 • Krzysztof Tomczak
  Analysis and control of vibro-impact mechanical systems,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 25.09.1998.
 • Tomasz Antosik
  Modelling, statical and dynamical analysis of a human vertebral column using implants,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 25.09.1998.
 • Michał Ciach
  Biomechanical aspects of analysis of cervical and lumbar spinal segment using new implant systems,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 10.03.2000.
 • Krzysztof Włodarczyk
  Biomechanical aspects of ischaemic heart disease therapy using implants,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 10.03.2001.
 • Grzegorz Kudra
  Analysis of bifurcations and chaos in a system of three pendulums,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 19.12.2002.
 • Paweł Olejnik
  Numerical and experimental analysis of regular and chaotic self-excited oscillations in a two-degrees-of-freedom system with friction,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 19.12.2002.
 • Mariusz Holicke
  Analysis of chaotic motions in simple mechanical systems with friction using Melnikov's method,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 8.10.2004.
 • Bogdan Supeł
  Experimental investigations and numerical analysis of simple chaotic mechanical models,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 16.05.2005.
 • Natal'ya Savel'eva
  Mathematical modelling of chaotic vibrations of closed cylindrical shells and panels (in Russian),
  The National Technical University of Saratov, Russia and Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 2005.
 • Bartosz Łuczak
  Modelling, statical and dynamical analysis of a human thorax using implants,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 21.11.2006.
 • Dariusz Sendkowski
  Analytical methods of prediction and analysis of chaotic motion in mechanical systems of finite degrees of freedom,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 15.10.2007.
 • Olga Aleksandrovna Saltykova
  Complex vibrations of beams governed by non-classical mathematical models, (in Russian),
  The National Technical University of Saratov, Russia and Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 26.11.2008.
 • Grzegorz Wasilewski
  Analysis and control of nonlinear dynamics of double and triple physical pendulums,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 19.11.2009.
 • Dariusz Grzelczyk
  Dynamics and tribological processes in a mechatronical system with friction clutch,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 08.12.2010.
 • Olga A. Saltykova
  Mathematical modeling of regular and chaotic vibrations of coupled multi-layered beams,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 16.02.2011.
 • Michał Ludwicki
  Dynamika nieliniowa układu nieautonomicznego wahadeł fizycznych połączonych przegubami typu Cardana-Hoke'a,
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 2011.
 • Bartłomiej Zagrodny
  Modeling, numerical simulation and designing of the arm-forearm artificial muscle system prototype
  (Modelowanie, symulacja numeryczna i budowa prototypu sztucznego układu mięśni ramienia-przedramienia)
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 2012.
 • Anna Dąbrowska-Wosiak
  Analysis of stresses and strains in orbital implants
  (Analiza naprężeń i odkształceń w implantach oczodołu)
  Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Lodz, 2014.
 • Krzysztof Nasiłowski
  Modeling, design and construction of prototype finger exoskeleton
  (Modelowanie, konstrukcja i budowa prototypu egzoszkieletu palca dłoni)
  Faculty of Mechanical Engineering of the Lodz University of Technology, 2015.
 • Bartosz Stańczyk
  Mathematical model, analysis, gait simulation and construction of a six-legged robot (hexapod)
  (Model matematyczny, analiza, symulacja chodu i konstrukcja robota sześcionożnego)

  Faculty of Mechanical Engineering of the Lodz University of Technology, 12.09.2016.
 • Adam Wijata
  Mathematical modeling and experimental studies of anisotropic dry friction
  (Modelowanie matematyczne i badania doswiadczalne anizotropowego tarcia suchego)

  Faculty of Mechanical Engineering of the Lodz University of Technology, 12.12.2020.
 • Krzysztof Witkowski
  Mathematical modeling, simulation and experimental studies of shock systems using linear rolling bearings and magnetic springs
  (Modelowanie matematyczne i badania symulacyjne i doświadczalne układów z uderzeniami wykorzystujących liniowe łożyska toczne i sprężyny magnetyczne)

  Faculty of Mechanical Engineering of the Lodz University of Technology, 26.01.2021.

Prace magisterskie: (30)

 1. Krzysztof Zalewski
  Analysis of self excited oscillations caused by dry friction and parametric oscillations in a multibody system,
  1984, Lodz, in Polish.
 2. Jan Delfs (jointly supervised with E. Brommundt)
  Untersuchung eines selbsterregten Roll-Reibschwingers mit zwei Freiheitsgraden,
  1989, Braunschweig, in German.
 3. Reinhardt Wolf Dietrich (jointly supervised with E. Brommundt)
  Einfluß einer zweiten Masse auf die chaotische Bewegung eines nichtlinear Feder-Masse-Schwingers,
  1989, Braunschweig, in German.
 4. Richard Skiera (jointly supervised with E. Brommundt)
  Untersuchung der nichtlinearen Reibschwingungen eines Systems vom Freiheitsgrad zwei
  1989, Braunschweig, in German.
 5. Paweł Olejnik
  Regular and chaotic dynamics in a system with two degrees of freedom,
  2000, Lodz, in Polish.
 6. Grzegorz Kacprzak
  Dynamique et Contrôle de Systemes Discrets Élasto-Plastiques Application an Couplage Bâtiments-Sol,
  2000, Lodz, in French and in Polish.
 7. Marcin Bąkała
  Experimental investigation of stents,
  2001, Lodz, in Polish.
 8. Bartosz Łuczak
  Metalic implants applied during operation of a funnel chest,
  2003, Lodz, in Polish.
 9. Joanna Janik
  Impact analysis of the human skull,
  2004, Lodz, in English.
 10. Konrad Kiński
  Analysis of singular points in the dynamical systems governed by two and three first order ordinary differential equation,
  2005, Lodz, in Polish.
 11. Anna Dąbrowska
  Analysis of simple self excited autoparametric systems,
  Institute of Mathematics of the Technical University of Lodz, 2007, in Polish.
 12. Ludwika Gorzkowska
  A numerical alogrithm for symbolic computation of solutions and numerical analysis of the differential equation,
  Institute of Mathematics of the Technical University of Lodz, 2007, in Polish.
 13. Jan Obrębski
  Development of an atomic force microscope scanner,
  International Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2010, in English.
 14. Szymon Banasiak
  Numerical modeling of human pelvic bone using finite element method,
  International Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2010, in English.
 15. Parandyk Wiktor
  The construction and control of the mechatronic artificial arm powered by pneumatic muscles
  (Konstrukcja i sterowanie mechatronicznego ramienia napędzanego mięśniami pneumatycznymi)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2012, in Polish.
 16. Stańczyk Bartosz
  Modeling and control of mobile walking robot - hexapod

  (Modelowanie i sterowanie szescionogiego robota kroczącego)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2012, in Polish.
 17. Kępiński Radosław
  Design and construction of PVC ball chain cutting machine
  (Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne, oparte o koncepcję automatu do konfekcjonowania cięgien kulkowych
  )
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2012, in Polish.
 18. Gajek Jakub
  Construction of laboratory stand based on PVC Glazing beads saw feeder design
  (Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne, oparte o koncepcję półautomatycznego podajnika
  piły do cięcia listew przyszybowych)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2012, in Polish.
 19. Andrzej Korzeń
  ....
  (
  Projekt przydomowej elektrowni wiatrowej ograniczającej pobór energii z sieci elektroenergetycznej)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2013, in Polish.
 20. Arkadiusz Szczotkowski
  Numerical and experimental analysis of spring pendulum system
  (
  Analiza numeryczna i doświadczalna układu wahadła sprężystego)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2013, in Polish.
 21. Ernest Czerwiński
  Modeling and parameter identyfication of vibrations of a double torsional pendulum with friction
  (
  Modelowanie i identyfikacja parametrów drgań podwójnego wahadła torsyjnego z tarciem)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 22. Wojciech Kunikowski
  Fuzzy logic in angular velocity control algorithms of DC motor
  (
  Logika rozmyta w algorytmach sterowania prędkością obrotową silników prądu stałego)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 23. Wojciech Mirowski
  An electronic system for the state variables measurement of a double torsional pendulum with friction and harmonic excitation
  (
  Elektroniczny układ do pomiaru zmiennych stanu podwójnego wahadła torsyjnego z tarciem i wymuszeniem harmonicznym)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 24. Michał Owczarek
  The test stand temperature control  in a laboratory oven
  (
  Stanowisko badawcze regulacji temperatury w piecu laboratoryjnym)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 25. Krzysztof Lorenc
  The design, modeling and visualization of three-membered planar mechanism
  (
  Projekt, modelowanie i wizualizacja działania trójczłonowego mechanizmu płaskiego)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 26. Michał Esmond
  .....
  (
  Weryfikacja eksperymentalna modeli sił tarcia suchego opartych na aproksymacjach Padego i ich modyfikacjach)
  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 27. Michał Szewc
  Development and implementation of controlling strategy of unmanned aerial vehicle-Quadrocopter
  (Opracowanie i implemantacja strategii sterowania bezzałogowym aparatem latającym)

  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 28. Igor Wojtunik
  An electronic stabilization system of location of the unmanned flying object
  (Elektroniczny układ stabilizacji położenia bezzałogowego aparatu latającego)

  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2014, in Polish.
 29. Bartosz Roszewski
  Android application model for smart home automation and selection of appropriate measurement equipment and control modules
  (Projekt aplikacji dla systemu Android, obsługującej funkcje nowoczesnego, inteligentnego budynku oraz dobór odpowiednich modułów pomiarowych i sterujących)

  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2015, in Polish.
 30. Przemysław Dyszkiewicz
  .....
  (System śledzenia położenia punktu w przestrzeni trójwymiarowej w czasie rzeczywistym)

  Faculty of Engineering of the Technical University of Lodz, 2015, in Polish.
 31. Krystian Polczyński
  Experimental and numerical investigations of 2 degrees-of-freedom nonlinear system with parametric and electromagnetic excitation.
 32. Wojna Mateusz
  Non-linear dynamics of two non-linear oscillators coupled by the electromagnetic field.

Prace inżynierskie: (64)

 • Wiktor Parandyk
  Budowa prototypu sztucznego ramienia napędzanego mięśniami pneumatycznymi,
  2011, Łódź.
 • Radosław Kępiński
  Projekt automatu do konfekcjonowania cięgien kulkowych,
  2011, Łódź.
 • Bartosz Stańczyk
  Model sekwencyjnego sterowania procesem podawania detali,
  2011, Łódź.
 • Jakub Gajek
  Projekt podajnika do cięcia listew przyszybowych z PCV,
  2011, Łódź.
 • Dominik Chachelski
  Sterowanie fazowe asynchronicznego indukcyjnego silnika jednofazowego,
  2011, Łódź.
 • Łukasz Kuryłek
  Budowa układu kontrolno-pomiarowego stanowiska laboratoryjnego do analizy dynamiki ruchu pojedynczego wahadła z wymuszeniem,
  2011, Łódź.
 • Adam Brykowski
  Sterowanie ruchem modelu windy towarowej z wykorzystaniem sterowników PLC,
  2011, Łódź.
 • Mateusz Samiec
  Metody dynamicznego modelowania i kontroli wahadła odwróconego z zastosowaniem pakietu Matlab-Simulink,
  2011, Łódź.
 • Marcin Myszyński
  Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne układu pozycjonowania silnika prądu stałego,
  2011, Łódź.
 • Robert Walczak
  Sterowniki PLC - typy, budowa i zastosowania,
  2011, Łódź.
 • Łucja Misztal
  Przenośny model układu potrójnego wahadła z silnikiem o stałym momencie,
  2011, Łódź.
 • Rafał Moszyński
  Przemysłowe systemy wizyjne - wykorzystanie w kontroli i sterowaniu procesów na przykładzie oprogramowania Intellect,
  2011, Łódź.
 • Krzysztof Kapusta
  Program komputerowy do analizy chodu,
  2011, Łódź.
 • Piotr Kubicki
  Systemy wizyjne w robotyce,
  2011, Łódź.
 • Tomasz Dolata
  Projekt platformy mobilnej robota kołowo-kroczacego
  2012, Łódź.
 • Andrzej Korzeń
  Sterowanie i wizualizacja procesu lakierowania natryskowego z zastosowaniem sterownika PLC
  2012, Łódź.
 • Arkadiusz Szczotkowski
  Zastosowanie sterownika PLC i czujnika indukcyjnego w procesie przemysłowym na przykładzie zbudowanego modelu systemu transportujacego
  2012, Łódź.
 • Michał Nielaczny
  Modelowanie dynamiczne pojazdu jednokołowego z układem wspomagania napedu
  2012, Łódź.
 • Dominik Gryś
  Projekt automatu wiertarsko-znakującego do produkcji dysz grzewczych urzadzeń gazowych
  2012, Łódź.
 • Tomasz Pietrzyk
  Sterowanie ruchem siłowników ładowarki palet
  2012, Łódź.
 • Adam Białkowski
  Balansujący robot dwukołowy-sterowanie
  2012, Łódź.
 • Krzysztof Lorenc
  Balansujący robot dwukołowy-prototyp modelu mechanicznego
  2012, Łódź.
 • Tomasz Szybka
  Mechatroniczny model oka
  2012, Łódź.
 • Michał Owczarek
  Budowa stsnowiska laboratoryjnego z wykorzystaniem sterowania sekwencyjnego asynchronicznego
  2012, Łódź.
 • Michał Zasada
  Symulacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z trzema sygnalizatorami drogowymi z wykorzystaniem pakietu LabView
  2012, Łódź.
 • Krzysztof Czerwiec
  Projekt automatycznej wkrętarki do mocowania metalowych wzmocnień w profilach okiennych z PCV
  2012, Łódź.
 • Kwiatkowski Marcin
  (Measurement data acquisition in LabView environment based on selected mechatronic systems)
  Akwizycja danych pomiarowych w środowisku LabView na przykładzie wybranych układów mechatronicznych

  2012, Łódź.
 • Zawiślański Grzegorz
  Planowanie trajektorii ruchu efektora trójczłonowego manipulatora przegubowego

  2012, Łódź.
 • Kunikowski Wojciech
  Regulacja prędkości obrotowej obciążonego silnika wykonawczego prądu stałego za pomocą sterownika przemysłowego FATEK FBs-MC24T
  2013, Łódź.
 • Gabriel Szymkiewicz
  Stanowisko do badania zagadnień równowagi płaskiego układu sił - projekt i wykonanie układu pomiarowego
  2013, Łódź
 • Wojciech Mirowski
  Stanowisko do badania zagadnień równowagi płaskiego układu sił - projekt i wykonanie części mechanicznej
  2013, Łódź
 • Michał Szewc
  Wielozadaniowy moduł latający typu Quadrocopter - projekt wspomagany komputerowo, realizacja techniczna i wykonanie
  2013, Łódź
 • Ernest Czerwiński
  Wielozadaniowy moduł latający typu Quadrocopter - modelowanie dynamiczne i estymacja parametrów obiektu rzeczywistego
  2013, Łódź
 • Igor Wojtunik
  Wielozadaniowy moduł latający typu Quadrocopter - budowa i programowanie podzespołów układu sterowania
  2013, Łódź
 • >Jerzy Karamuz
  Stanowisko automatycznego wyrzutu lotek badmintonowych. Konstrukcja części mechanicznej, programowanie oraz symulacja komputerowa

  2013, Łódź
 • Matthew Kamionka
  Zaprojektować model eksperymentalny systemu krążenia krwi w organizmie człowieka

  2013, Łódź
 • Michał Koch
  Symulacje numeryczne układu sterowania temperaturą w piecu elektrycznym

  2013, Łódź
 • Michał Esmond
  Stanowisko badania współczynników tarcia suchego. Projekt i wykonanie części mechanicznej
  2013, Łódź
 • Krzysztof Łukawski
  Stanowisko badania współczynników tarcia suchego. Projekt i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego
  2013, Łódź
 • Mariusz Swarbuła
  Stanowisko do badania zakresu ruchu ciała człowieka
  2013, Łódź
 • Piotr Szewczyk
 • Paweł Dyśko
  Projekt samopoziomującej platformy transportowej
  2013, Łódź
 • Michał Graczyk
  Badanie charakterystyk dynamicznych mięśni pneumatycznych
  2013, Łódź.
 • Przemysław Dyszkiewicz
  Stworzenie programu sterownika PLC do sterowania zespołową obrabiarką korpusów
  2013, Łódź.
 • Mateusz Rytych
  Stanowisko do badania drgań układu liniowego o 1 i 2 stopniach swobody - projekt i wykonanie części kontrolno-pomiarowej
  2013, Łódź.
 • Michał Poznański
  Projekt podnośnika do montażu płyt kartonowo-gipsowych na sufitach poziomych i pochylonych
  2013, Łódź.
 • Konrad Pęcina
  Mobilny robot kroczący - konstrukcja mechaniczna i napęd
  2014, Łódź.
 • Maciej Wójciak
  ...
  2014, Łódź.
 • Adam Wijata
  Mechanizmy powszechnego zastosowania. Symulacje numeryczne w aplikacjach na system operacyjny Android wybranych par i łańcuchów kinematycznych
  2014, Łódź.
 • Łuksz Gołek vel And
  Projekt automatyzacji procesu wyładunku ścianki płaszcza w obszarze linii produkcyjnej
  2014, Łódź.
 • Mariusz Stańczyk
  ....
  2014, Łódź.
 • Paweł Komorowski
  Projekt stanowiska do montażu podzespołu zaworu pneumatycznego
  2014, Łódź.
 • Krzysztof Rutkowski
  Projekt i modelowanie robota o kinematyce RTT
  2014, Łódź.
 • Paulina Jóźwiak
  Projekt domowej elektrowni wiatrowej - pomiar zapotrzebowania na energię, układ sterowania automaytycznego i podłączenie do sieci domowej
  2014, Łódź.
 • Bartłomiej Jarzębak
  Projekt głowicy drukującej współpracującej z robotem
  2014, Łódź.
 • Łukasz Szymański
  Projekt i modelowanie robota o kinematyce TTT
  2014, Łódź.
 • Krystian Wdowiak
  Układ sterowania mobilnego robota kroczącego
  2014, Łódź.
 • Arkadiusz Żydek
  Zaprojektować sztuczne serce przystosowane do pracy w warunkach stacjonarnych i mobilnych
  2014, Łódź.
 • Patryk Kobęza
  Modelowanie i symulacja układu stabilizacji odwróconego podwójnego wahadła na wózku
  2015, Łódź.
 • Tomasz Kubiak
  Oprogramowanie urządzeń wspomagających sterowanie bezzałogowego obiektu latającego przy użyciu komunikacji bezprzewodowej
  2015, Łódź.
 • Rafał Szczepański
  Sterowanie silnikami prądu stałego z wykorzystaniem zestawu uruchomieniowego opartego na mikrokontrolerze STM32F4
  2015, Łódź.
 • Olga Szymanowska
  Development of a electronic stethoscope (in English)
  2015, Łódź.
 • Krzysztof Domżał
  Akwizycja sygnałów pomiarów na stanowisku laboratoryjnym do regulacji poziomu wody
  2015, Łódź.