Konferencje

Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki zorganizowała następujące konferencje:

"Biomechanika - modelowanie, obliczenia numeryczne, badania doświadczalne i zastosowania biomedyczne"

Konferencja została zorganizowana w dniach 7-8 grudnia 1998 roku w Łodzi, we współpracy z Sekcją Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

Info

"International Conference on Nonlinearity, Bifurcation and Chaos: the Doors to the Future"

W dniach 16-18 września 1996 roku zorganizowaliśmy w Dobieszkowie k. Łodzi "International Conference on Nonlinearity, Bifurcation and Chaos: the Doors to the Future". Współorganizatorem konferencji ICNBC'96 była zaprzyjaźniona z nami uczelnia francuska Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat z Lyonu. Wzięło w niej udział 60 uczestników z 15 krajów.

Info

"Układy Dynamiczne - Teoria i Zastosowania"

Od 1992 roku odbywa się w Łodzi cyklicznie konferencja pt. "Układy Dynamiczne - Teoria i Zastosowania" (UDYN) z udziałem wielu gości zagranicznych.

"International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications"

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Katedra Automatyki i Biomechaniki Politechniki Łódzkiej organizują międzynarodową konferencję dla młodych mechatroników – pracowników przemysłu oraz jednostek naukowych i badawczych, uczelni – studentów, inżynierów, doktorantów, doktorów.

Mechatronika to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, definiuje metody projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń. Mechatronika jest "synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych".

Zapraszamy do prezentowania nowoczesnych konstrukcji, nowatorskich metod i algorytmów; wymiany doświadczeń i twórczej dyskusji.

"International Conference of the Polish Society of Biomechanics"

Najbliższa edycja konferencji odbędzie się 1-3 września 2014 w Łodzi. Jej organizacją zajmują się dwie jednostki Politechniki Łódzkiej: Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania.

Tak jak w przeszłości, w tym roku spodziewamy się gościć wielu znakomitych specjalistów z dzidziny biomechaniki, którzy regularnie uczestniczą w naszej konferencji, jak również wiele nowych gości.