Studia doktoranckie

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór kandydatów na 4-letnie studia doktoranckie z zakresu MECHANIKI

Studia przewidziane są dla absolwentów i studentów IX semestru wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych oraz wydziałów pokrewnych np. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Budownictwa, Włókiennictwa, itp. Podania o przyjęcie na studia wraz z życiorysem i odpisem dyplomu ukończenia studiów można składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej - Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15. Aktualne terminy składania podań dostępne są na stronie internetowej wydziału Mechanicznego PŁ (mechaniczny.p.lodz.pl). Organizacja i program studiów umożliwiają wykonanie pracy doktorskiej w okresie 4 lat, a ponadto przewidywane są stypendia naukowe na czas trwania studiów.

Program studiów obejmuje:

  • Matematyczne metody mechaniki
  • Mechanika ciał sprężysto-odkształcalnych
  • Mechanika płynów
  • Dynamika i automatyka maszyn
  • Metody komputerowe w mechanice
  • Mechanika analityczna
  • Metody doświadczalne w mechanice
  • Biomechanika
  • Specjalistyczne przedmioty prowadzone fakultatywnie
  • Seminarium dotyczące prowadzenia prac naukowych


Uwaga:

Możliwość pobytów i doktoratów "łączonych" w ramach studium na uczelniach zagranicznych, np. w Austrii, Danii, Francji, USA.

Szczegółowych informacji udziela kierownik studium prof. J. Awrejcewicz, tel. 42 631-22-25