Tematy prac inżynierskich

Tematy prac inżynierskich na kierunku Mechatronika przewidzianych na semestr zimowy 2016-2017 w Katedrze Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.

Po ustaleniach z promotorem, temat własny można zgłaszać do początku września.

 

L.P.Nr pracyTemat pracyPromotorKrótki opisUwagiDla kogo
1 01/k16/MT/17/Z Analiza dynamiki modelu układu krwionośnego na stanowisku doświadczalnym Dr hab. Inż. Paweł Olejnik Modernizacja istniejącego stanowiska badawczego, wykonanie pomiarów, przeprowadzenie analizy dynamicznej, napisanie instrukcji laboratoryjnej, wnioski    
2 02/k16/MT/17/Z Projekt i wykonanie wieloosiowej platformy do badania stabilności układów dynamicznych Dr hab. Inż. Paweł Olejnik Wykonanie i wdrożenie na stanowisku laboratoryjnym platformy testowej, przeznaczonej do zadawania wymuszeń kątowych; zbadanie stabilności odpowiedzi  danego układu dynamicznego; wykonanie pomiarów; napisanie instrukcji laboratoryjnej; wnioski.    
3 03/k16/MT/17/Z Kontrola ruchu na skrzyżowaniu drogowym przy użyciu techniki Finite State Machine Dr hab. Inż. Paweł Olejnik  Implementacja automatu skończonego (Finite State Machine - FSM) jako sterownika sygnalizacji świetlnej skrzyżowania drogowego. Zakres: modernizacja istniejącej makiety skrzyżowania drogowego; budowa układu elektronicznego sygnalizacji świetlnej; implementacja algorytmu automatu skończonego w języku C na mikrokontrolerze STM32; napisanie instrukcji laboratoryjnej. Wraz z Pan W. Kunikowskim  
4 04/k16/MT/17/Z Robot inspekcyjny Dr Bartłomiej Zagrodny Projekt robota inspekcyjnego (konstrukcja, napęd i sterowanie) do kanałów wentylacyjnych i podobnego typu miejsc, z możliwością ich czyszczenia. W przypadku zaakceptowania kosztorysu - wykonanie prototypu i jego uruchomienie    
5 05/k16/MT/17/Z Bioniczny robot przemieszczający się ruchem perystaltycznym Dr Bartłomiej Zagrodny Określenie sposobu poruszania się zwierząt wykorzystujących ruch perystaltyczny, określenie ich kinematyki a następnie odwzorowanie ruchu za pomocą układu mechanicznego, dobór napędu, kosztorys, a w przypadku zaakceptowania - wykonanie i uruchomienie.    
6 06/k16/MT/17/Z Mechatroniczne systemy poprawiające bezpieczeństwo motocyklisty Dr Bartłomiej Zagrodny Przegląd istniejących rozwiązań i ocena ich skuteczności oraz propozycja własnego rozwiązania; jego projekt, kosztorys, a w przypadku zaakceptowania - wykonanie i uruchomienie.    
7 07/k16/MT/17/Z Opracowanie metody pomiaru zmian kształtu za pomocą systemu motion capture dr inż. Michał Ludwicki Celem pracy jest próba statycznego i dynamicznego pomiaru kształtu powierzchni ciała (np. mięśnia) lub innego obiektu za pomocą systemu motion capture.    
8 08/k16/MT/17/Z Analiza i prezentacja danych pomiarowych z systemu motion capture dr inż. Michał Ludwicki Celem pracy jest opracowanie narzędzia analizującego dane pomiarowe otrzymane z systemu motion capture podczas rejestracji chodu normalnego człowieka i pokazującego ich interpretację graficzną i statystyczną.    
9 09/k16/MT/17/Z Opracowanie narzędzia wykorzystującego system motion capture do rejestracji wymiarów dużych obiektów dr inż. Michał Ludwicki Celem pracy jest opracowanie narzędzia komputerowego służącego do pomiaru wymiarów dużych obiektów za pomocą systemu motion capture, bazując na gotowych bibliotekach SDK.    
10 10/k16/MT/17/Z Budowa systemu synchronizującego pomiary biomechaniczne dr inż. Michał Ludwicki Celem pracy jest stworzenie narzędzia synchronizującego pracę przynajmniej trzech systemów: motion capture, platformy dynamometrycznej oraz EMG podczas pomiarów biomechanicznych.    
11 11/k16/MT/17/Z Modernizacja napędu ruchu obrotowego podwójnego wahadła przestrzennego dr hab. inż. Grzegorz Kudra/ dr inż. Michał Ludwicki Praca dotyczy modernizacji istniejącego stanowiska badawczego podwójnego wahadła przestrzennego z przegubami Cardana i z napędem pierwszego wahadła dokoła pionowej nieruchomej osi. Zadaniem studenta będzie zaproponowanie i zrealizowanie ulepszeń istniejącego układu zadawania ruchu obrotowego tego napędu.    
12 12/k16/MT/17/Z Oprogramowanie do obsługi układu pomiarowego położeń kątowych członów podwójnego wahadła przestrzennego. dr hab. inż. Grzegorz Kudra/ dr inż. Michał Ludwicki Praca dotyczy modernizacji istniejącego stanowiska badawczego podwójnego wahadła przestrzennego z przegubami Cardana. Zadaniem studenta będzie napisanie odpowiedniego oprogramowania do zbierania i prezentacji wyników pomiarów.    
13 13/k16/MT/17/Z Oprogramowanie do obsługi układu sterowania ruchem przeszkody podwójnego wahadła przestrzennego. dr hab. inż. Grzegorz Kudra/ dr inż. Michał Ludwicki Praca dotyczy modernizacji istniejącego stanowiska badawczego podwójnego wahadła przestrzennego z przegubami Cardana i z ruchomą przeszkodą. Zadaniem studenta będzie napisanie odpowiedniego oprogramowania do obsługi układu sterowania ruchem przeszkody wahadła.    
14 14/k16/MT/17/Z Modernizacja stanowisk laboratoryjnych z mechaniki do pomiaru drgań i badania momentów bezwładności Dr inż. Grzegorz Wasilewski "- Modernizacja stanowiska do pomiaru drgań układu masa na sprężynie, w tym projekt i wykonanie układu pomiaru i rejestracji ruchu z belką tensometryczną (lub innym czujnikiem) w środowisku LabVIEW.
- Modernizacja stanowiska badania momentów bezwładności, w tym projekt i wykonanie zestawu mierzonych elementów oraz z wykonanie układu pomiaru okresów drgań.
- opracowanie sprawozdania oraz instrukcji laboratoryjnej do wykonania ćwiczeń."
   
15 15/k16/MT/17/Z Projekt i wykonanie układu sterowania i rejestracji ruchu układów wahadeł w długich odcinkach czasowych Dr inż. Grzegorz Wasilewski Celem pracy jest wykorzystanie istniejących urządzeń pomiarowych, np. karty USB-6341 (z użyciem wejść licznikowych dla enkoderów) lub zestawu NI cRIO do rejestracji ruchu np. wahadła parametrycznego w odcinkach czasu rzędu kilkudziesięciu - kilkuset minut dla otrzymania wykresów bifurkacyjnych    
16 16/k16/MT/17/Z Oprogramowanie i modernizacja układu pomiarowo-sterującego stanowiska badania drgań układu o wielu stopniach swobody Dr inż. Grzegorz Wasilewski "- Rozwinięcie i udoskonalenie lub opracowanie nowego oprogramowania, aby zawierało wszystkie elementy do kontroli, testowania, zerowania oraz rejestrowania pomiarów i ich zapisu do plików z automatyczną nazwą i parametrami. Panel kontrolny powinien być czytelny, estetyczny i łatwy w obsłudze, z uwzględnieniem niezbędnych opisów.
- Wykonanie wybranych elementów typu przełączników, znaczników, czytników pozycji, złącz dla wejść pomiarowo-sterujących istniejących lub dodatkowych itp. Elementy te maja ułatwić wybór i ustawienie różnych opcji badawczych."
   
17 17/k16/MT/17/Z Przegub stawu kolanowego człowieka zbudowany z elementów sprężystych Dr hab. Inż. Donat Lewandowski Opracowanie i zbadanie właściwości przegubu sprężystego w aspekcie zastosowania go wewnątrz stawu, jako endoprotezy lub na zewnątrz w celu poprawienia sprawności ruchowej człowieka    
18 18/k16/MT/17/Z Stanowisko z prowadnikiem aerostatycznym do badania sztywności i histerezy sprężyn Dr hab. Inż. Donat Lewandowski Budowa stanowiska laboratoryjnego i opracowanie metody badań sztywności i histerezy sprężyn o spotykanych w technice charakterystykach    
19 19/k16/MT/17/Z Automatyzacja stanowiska do badania równowagi granicznej hamulca taśmowego dr hab. inż. Grzegorz Kudra Praca dotyczy rozbudowy istniejącego stanowiska dydaktycznego do badania równowagi granicznej hamulca (weryfikacja tzw. wzoru Eulera). Zadaniem studenta będzie uruchomić zakupiony zestaw silnika krokowego i zespołu napinania taśmy, napisać odpowiednie oprogramowanie w LabView, przeprowadzić przykładowe badania hamulca oraz opracować przebieg ćwiczenia laboratoryjnego.    
20 20/k16/MT/17/Z Stanowisko do badania dynamicznego tłumika drgań. dr hab. inż. Grzegorz Kudra/ mgr inż. K. Witkowski Praca dotyczy rozbudowy/modyfikacji istniejącego stanowiska do badania drgań układów o wielu stopniach swobody. Zadaniem studenta jest stworzenie konfiguracji stanowiska pozwalającej badać dynamiczny eliminator drgań.    
21 21/k16/MT/17/Z Stanowisko do badania drgań układu o wielu stopniach swobody z nieliniowymi sztywnościami dr hab. inż. Grzegorz Kudra/ mgr inż. K. Witkowski Praca dotyczy rozbudowy/modyfikacji istniejącego stanowiska do badania drgań układów o wielu stopniach swobody. Zadaniem studenta jest stworzenie konfiguracji stanowiska pozwalającej badać układ z nieliniowymi sztywnościami.   p. Piotr Obrzut
22 22/k16/MT/17/Z Rozbudowa urządzenia współrzędnościowego wykorzystującego proces FDM o możliwości obróbki ubytkowej dr. inż. Bartosz Stańczyk Rozbudowa stanowiska laboratoryjnego o możliwości obróbki materiałów przy pomocy lasera.    
23 23/k16/MT/17/Z Projekt oraz konstrukcja systemu kontroli i nadzoru przebywania w pomieszczeniu dr. inż. Bartosz Stańczyk Konstrukcja stanowiska umożliwiającego kontrolę dostępu do pomieszczenia za pomocą kart dostępu oraz bezprzewodową archiwizację danych uzyskiwanych podczas dostępu.    
24 81/k16/MT/17/Z Bioniczna orteza stawu skokowego dr hab. inż. Jerzy Mrozowski Efektem pracy powinien być projekt wykonawczy ortezy stawu skokowego, poprzedzony jego dokładną analizą kinematyczną i dynamiczną, oraz prototyp wykonany techniką druku 3D.    
25 82/k16/MT/17/Z Model aktywnego zawieszenia pojazdu dr inż. Dariusz Grzelczyk Celem pracy jest zaprojektowanie i przedstawienie dokumentacji technicznej stanowiska stanowiącego model aktywnego zawieszenie pojazdu. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie różnych koncepcji budowy, schemat budowy układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i aktywatorów, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem, kosztorys budowy stanowiska, uproszczony model matematyczny układu i jego model symulacyjny (Scilab Xcos lub Matlab Simulink).    
26 83/k16/MT/17/Z Projekt konstrukcji i sterowania dwuramiennego mechanizmu płaskiego na platformie mobilnej dr inż. Dariusz Grzelczyk Celem pracy jest zaprojektowanie i przedstawienie dokumentacji technicznej dwuramiennego mechanizmu płaskiego znajdującego się na platformie mobilnej. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie różnych koncepcji budowy układu, schemat układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze oraz złożeniowe, dobór czujników i napędów, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem, kosztorys budowy, uproszczony model matematyczny układu i jego model symulacyjny (Scilab Xcos lub Matlab Simulink).    
27 84/k16/MT/17/Z Projekt i budowa układu regulacji automatycznej temperatury pieca elektrycznego z wykorzystaniem sterowania fazowego i grupowego dr inż. Dariusz Grzelczyk Celem pracy jest przedstawienie projektu, zbudowanie prostego modelu rzeczywistego i opis matematyczny układu regulacji automatycznej na bazie pieca zasilanego prądem elektrycznym. Do regulacji mocy elektrycznej pieca ma zostać wykorzystany układ z triakiem sterowanym fazowo jak i grupowo. Praca powinna zawierać przegląd literatury dotyczącej układów regulacji temperatury pieca jak i sterowania fazowego/grupowego, schemat blokowy i ideowy układu, wyznaczenie transmitancji operatorowych poszczególnych bloków układu, schemat blokowy z wyznaczonymi transmitancjami operatorowymi, model symulacyjny układu wykonany w Scilab Xcos lub Matlab Simulink.    
28 85/k16/MT/17/Z Projekt układu regulacji nadążnej manipulatora płaskiego dr inż. Dariusz Grzelczyk Celem pracy jest zaprojektowanie, przedstawienie dokumentacji technicznej oraz modelowanie kinematyki i dynamiki manipulatora płaskiego i jego sterowania w układzie nadążnym. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie różnych koncepcji budowy układu mechanicznego, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i napędów, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego, dobór parametrów regulatora, kosztorys budowy stanowiska, model matematyczny układu i jego model symulacyjny (Scilab Xcos/Matlab Simulink).    
29 86/k16/MT/17/Z Projekt układu regulacji nadążnej przekazywania położenia kątowego dr inż. Dariusz Grzelczyk Celem pracy jest zaprojektowanie, przedstawienie dokumentacji technicznej oraz modelowanie matematyczne i symulacyjne układu regulacji nadążnej przekazywania położenia kątowego pomiędzy dwoma różnymi układami obrotowymi. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie różnych koncepcji budowy stanowiska badawczego i uzasadnienie wyboru projektowanej konstrukcji, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i napędów, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego, kosztorys budowy stanowiska, modele matematyczny i symulacyjny układu (Scilab Xcos/Matlab Simulink), opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.    
30 87/k16/MT/17/Z Budowa stanowiska do badania regulacji nieciągłej temperatury pieca elektrycznego dr inż. Dariusz Grzelczyk Celem pracy jest zaprojektowanie, przedstawienie dokumentacji technicznej oraz modelowanie matematyczne i symulacyjne układu regulacji nieciągłej temperatury w piecu elektrycznym. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych układów regulacji nieciągłej, przedstawienie różnych koncepcji budowy stanowiska i jego sterowania, dobór czujników pomiarowych, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego, kosztorys budowy stanowiska, model matematyczny układu i jego model symulacyjny (Scilab Xcos/Matlab Simulink), opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.    
31 88/k16/MT/17/Z Projekt stanowiska do badania dynamiki układu połączonych oscylatorów mechanicznych wymuszanych drganiami typu utwierdzenie-poślizg dr inż. Dariusz Grzelczyk Celem pracy jest zaprojektowanie i przedstawienie dokumentacji technicznej układu dwóch sprzężonych ze sobą oscylatorów mechanicznych o czterech stopniach swobody, których ruch wymuszany jest siłą tarcia występującą pomiędzy układem a ruchomym podłożem. Praca powinna zawierać: przedstawienie różnych koncepcji budowy układu, schemat układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze oraz złożeniowe, dobór czujników i napędów, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem, kosztorys budowy, uproszczony model matematyczny układu i jego model symulacyjny układu (Scilab Xcos lub Matlab Simulink).